banner1

VUOSIKOKOUS 2022

1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto Pulkkinen, sihteeriksi valittiin Inkeri Tukiainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Tukiainen ja Erkki Tukiainen ja jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu! lähetettiin kirjallisesti kaikille jäsenille ja ne on toimitettu postiin kesäkuussa.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Sääntöjen määräämä työjärjestys hyväksyttiin.

5 Esitetään seuran tilinpäätökset (vuosilta 2020 ja 2021), vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
Esitettiin tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot. Liitteet 2-5.

6 Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti vastuuvelvollisille.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruudeksi (20) kaksikymmentä euroa seuraavalle toimikaudelle 2022 - 2023.Liitteet 6-8.

8 Päätetään missä sanomalehdessä kokouksesta ilmoitetaan
Päätettiin lähettää henkilökohtaiset kutsut ja sähköpostitse niille, joilla on sähköpostiosoite.

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Luodekari Helsinki jäseniksi valittaa Voitto Pulkkinen Oulu, Paula Kallinen Helsinki, Pentti Tukiainen Ristiina, Tauno Tukiainen Lappeenranta, Raili Tukiainen-Kekki Espoo ja Inkeri Tukiainen Lappeenranta.

10 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Tukiainen Kaavilta ja Pirkko Tiilikainen Lappeenrannasta ja varalle Matti Tukiainen Tammisaaresta.

11 Muut asiat